Poskytujeme poradenství v těchto oblastech


  1. Poradenství pro management, quality engineering

Potřebujete řešit některou oblast ze systému managementu? 

Nestačí Vám Vaše interní síly pro řešení projektů? 

Schází Vám kapacity pro schvalování projektu? 

Vyžaduje Váš zákazník Němčinu? Potřebujete quality support v Němčině? Angličtině?

Více podrobností v "Naše služby". 

#poradenství, #management, #ISO 9001:2015 #quality support, #quality engineering, #Deutsch, #Němčina, #English, #Angličtina, #management, #rizik, #SWOT

2.   Strategické systémy kvality

Chcete dosáhnout zlepšení a stát se pokud možno lídrem v této oblasti? 

Více podrobností v "Naše služby".  

#strategické, #systémy, #kvality

3.    Změny, štíhlá výroba, štíhlý podnik

Potřebujete provést změny? Nejste s některou oblastí ve firmě spokojeni? 

Chcete zmenšit plýtvání, mít štíhlou výrobu, štíhlý podnik?

Více podrobností v "Naše služby".   

#změny, #štíhlá výroba, #lean manufacturing, #štíhlý podnik, #lean enterprise

4.  Další služby, quality and technical support, GDPR, audity VDA6.3

Provádění auditů ve firmě,  vyřizování reklamací včetně 8 D reportů, vzorování dle požadavků zákazníka, EMPB, PPAP, příprava firmy na soulad s GDPR.

Příprava firmy za účelem certifikace.

Jednání v Němčině.

#audit, #8D, #EMPB, #PPAP, #lean, #5S, #certifikace, #Němčina, #GDPR

K jednotlivým tématům - více v "Naše služby".