Vše pro vaše úspěšné podnikání

S čím vám můžeme pomoci

Poradenství pro management, quality engineering

#poradenství, #management, #ISO 9001:2015 #quality support, #quality engineering, #Deutsch, #Němčina, #English, #Angličtina, #management, #rizik, #SWOT, #GDPR

Potřebujete řešit některou oblast ze systému managementu?

Nestačí Vám Vaše interní síly pro řešení projektů?

Schází Vám kapacity pro schvalování projektu?

Vyžaduje Váš zákazník Němčinu? Potřebujete quality support v Němčině? Angličtině?

Na základě zkušeností ze systémů managementu podle  ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 provedu analýzu, stanovím příčiny, navrhnu pro Vaši firmu pokud možno nejpřijatelnější řešení pro zadaný problém / úkol.

Mohu pomoci s implementací požadavků nové normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016).

Strategické systémy kvality

#strategické, #systémy, #kvality

Chcete dosáhnout zlepšení a stát se pokud možno lídrem v této oblasti?

Mohu provést příslušné analýzy, například dle metodiky Ken Imlera: "Strategické systémy kvality" a navrhnout pro Vaši firmu vhodný koncept řešení / dalšího postupu.


Ochrana osobních údajů - GDPR

Příprava na soulad s GDPR.

#GDPR (General Data Protection Regulation), Ochrana osobních údajů. Podle legislativy EU (Směrnice 95/46/ES, Nařízení 679/2016) je nutné mít ošetřenou i tuto oblast v organizacích. Mohu Vám pomoci s aplikací potřebných procesů. Nová legislativa v této oblasti začne v ČR platit 25.5.2018.


Změny, štíhlá výroba, štíhlý podnik

#změny, #štíhlá výroba, #lean manufacturing, #štíhlý podnik, #lean enterprise

Potřebujete provést změny?

Nejste s některou oblastí ve firmě spokojeni? 

Chcete zmenšit plýtvání, mít štíhlou výrobu, štíhlý podnik? 

Na základě zadání a následně provedené analýzy je možné Vám pomoci najít řešení.

Další služby, quality and technical support

#audit, #8D, #EMPB, #PPAP, #lean, 

#5S, #certifikace, #němčina

- provádění interních auditů

- výpomoc při vzorkování, první vzorky EMPB, PPAP, při zpracovávání 8D

- uplatňování lean managementu

- příprava na certifikaci

- výpomoc při zavádění / kontrole 5S, 5Why

- zajištění zkoušek dle požadavků zákazníka

- vyřizování potřebných záležitostí se zákazníkem v němčině, angličtině